Opieka pielęgnacyjna nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologicznych

Jako położna środowiskowa realizuję opiekę pielęgnacyjną nad kobietami po operacjach ginekologicznych oraz onkologiczno-ginekologicznych w formie wizyt domowych. Okres pomocy obejmuje czas po wypisaniu ze szpitala, aż do całkowitego zagojenia się ran operacyjnych. Świadczenie wykonuję na podstawie skierowania wypisanego przez lekarza specjalistę. W ramach tak zwanych wizyt w opiece zajmuję się m.in.:

  • podawaniem leków oraz zastrzyków,
  • cewnikowaniem pęcherza moczowego i usuwaniem cewnika,
  • zdejmowaniem szwów,
  • opatrywaniem ran i odleżyn,
  • płukaniem pochwy.

 

małe dziecko na rękach u mamy

 

Wizyty patronażowe

Opieka położnicza obejmuje także wizyty patronażowe. Sprawuję nadzór nad prawidłowym rozwojem noworodka do ukończenia drugiego miesiąca życia lub dłużej (w uzasadnionych medycznie przypadkach). Wszelkie badania wykonuję w obecności opiekunów prawnych lub faktycznych. Zajmuję się oceną stanu zdrowia noworodka oraz jego mamy, kontroluję przyrost masy ciała, a także udzielam porad na temat pielęgnacji dziecka. Ponadto:

• pomagam w rozwiazywaniu problemów związanych z laktacją;
• udzielam instrukcji w zakresie czynności higienicznych u noworodka,
• udzielam porad na temat radzenia sobie ze stresem;
• prowadzę edukację zdrowotną dotyczącą odżywiania, aktywności fizycznej oraz profilaktyki onkologicznej.

 

Wizyty u osób z Kartą Polaka i kartą EKUZ

W zakresie moich usług jest też realizacja wizyt położniczych u osób z Kartą Polaka i kartą EKUZ. Należy pamiętać, że każdy posiadacz Karty Polaka i karty EKUZ, który zamieszkuje w Polsce może korzystać z publicznej opieki zdrowotnej w okresie ciąży, porodu lub połogu. Swoją pracę wykonuję z zaangażowaniem i zawsze na pierwszym miejscu stawiam dobro pacjenta.