Usługi położnicze

Oferuję profesjonalne usługi położnicze dla kobiet planujących ciążę oraz przyszłych mam. Dzięki doświadczeniu i kompetencjom zawodowym mogę zapewnić wysoką jakość usług. Dbam o to, by pacjentki czuły się przy mnie komfortowo i do każdego przypadku podchodzę w sposób indywidualny. Specjalizuję się w prowadzeniu edukacji przedporodowej[edukacja przedporodowa] u kobiet od 21 tygodnia do 31 tygodnia ciąży, a także w edukacji od 32 tygodnia do terminu rozwiązania. Zajęcia prowadzone są w ramach kampanii społecznej „Po prostu położna”, której celem jest popularyzacja bezpłatnych spotkań edukacyjnych dla kobiet w ciąży z położną. Ponadto zakres świadczonych przeze mnie usług położniczych obejmuje:

 • wizyty w opiece nad kobietą po operacjach ginekologicznych i onkologicznych oraz wizyty patronażowe,
 • wizyty u osób z Kartą Polaka i kartą EKUZ,
 • porady przedkoncepcyjne,
 • naukę samokontroli piersi,
 • sprawowanie opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowanie przebiegu okresu poporodowego,
 • profilaktykę chorób kobiecych i patologii położniczych,
 • badanie noworodków i opiekę nad nimi oraz podejmowanie w razie potrzeby wszelkich niezbędnych działań, w tym natychmiastowej reanimacji,
 • realizację zaleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
 • samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • rozpoznawanie u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających skierowania do lekarza,
 • sprawowanie opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą.

 

brzuch ciążowy

 

Działalność edukacyjno-zdrowotna

Prowadzę szeroko zakrojoną działalność edukacyjno-zdrowotną, w ramach której przekazuję wiedzę dotyczącą między innymi: przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa oraz przysposobienia do rodzicielstwa. Ponadto w zakresie działalności jest pełne przygotowania do urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia.

 


Nasze usługi - na tym znamy się najlepiej

kobieta w ciąży

Edukacja przedporodowa

małe dziecko

Wizyty w opiece i patronażowe

kontrola braku guzów w piersi

Nauka samokontroli w piersi

kobieta trzymająca się za brzuch ciążowy

Opieka ginekologiczno-położnicza